Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
31.12.2018 r. g. 17:32
Raport bieżący 89/2018
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
31.12.2018 r. g. 12:37
Raport bieżący 88/2018
Rezygnacja Członka Zarządu
28.12.2018 r. g. 21:57
Raport bieżący 87/2018
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie
21.12.2018 r. g. 17:43
Raport bieżący 86/2018
Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w miejscowości Kokotów
17.12.2018 r. g. 20:53
Raport bieżący 85/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 17 grudnia 2018 r.
17.12.2018 r. g. 21:30
Raport bieżący 84/2018
Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
17.12.2018 r. g. 21:30
17.12.2018 r. g. 21:30
Raport bieżący 84/2018 - Załącznik 2
Życiorys Jacek Kędzierski
17.12.2018 r. g. 21:30
17.12.2018 r. g. 15:55
Raport bieżący 83/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A w dniu 17 grudnia 2018 r.
17.12.2018 r. g. 15:55
Raport bieżący 83/2018 - uchwały
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A w dniu 17 grudnia 2018 r.-Załącznik 1
14.12.2018 r. g. 12:53
Raport bieżący 82/2018
Zawarcie kolejnego aneksu do listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa z 7R S.A.
07.12.2018 r. g. 15:11
Raport bieżący 81/2018
Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
04.12.2018 r. g. 12:59
Raport bieżący 80/2018
Aneks do listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa z 7R S.A.
30.11.2018 r. g. 12:16
Raport bieżący 79/2018
Zawarcie listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa z 7R S.A.
27.11.2018 r. g. 16:55
Raport bieżący 78/2018
Zawarcie umowy o roboty budowlane z podmiotem z Grupy Kapitałowej Marvipol Development
21.11.2018 r. g. 18:03
Raport bieżący 77/2018
Podpisanie umowy o kredyt obrotowy z Santander Bank Polska S.A.
19.11.2018 r. g. 19:54
Raport bieżący 76/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 17 grudnia 2018 r. wraz z projektami uchwał
19.11.2018 r. g. 19:54
Raport bieżący 76/2018 - Załącznik 1
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A.
19.11.2018 r. g. 19:54
Raport bieżący 76/2018 - Załącznik 2
Projekty Uchwał wraz z uzasadnienem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dekpol S.A. zwołane na dzień 17 grudnia 2018 roku
19.11.2018 r. g. 19:44
Raport bieżący 75/2018
Decyzja Zarządu w sprawie reorganizacji Spółki
16.11.2018 r. g. 15:16
Raport bieżący 74/2018
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
29.10.2018 r. g. 19:25
Raport bieżący 73/2018
Przydział obligacji serii F4
19.10.2018 r. g. 17:24
Raport bieżący 72/2018
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo salonu samochodowego w Gdańsku
17.10.2018 r. g. 09:03
Raport bieżący 71/2018
Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2018 roku
11.10.2018 r. g. 14:04
Raport bieżący 70/2018
Zawarcie listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa
05.10.2018 r. g. 18:00
Raport bieżący 69/2018
Nabycie udziałów spółki Nordic Milan Sp. z o.o.
03.10.2018 r. g. 18:54
Raport bieżący 68/2018
Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane
28.09.2018 r. g. 15:08
Raport bieżący 67/2018
Rozwiązanie umowy o generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec
25.09.2018 r. g. 14:17
Raport Bieżący 66/2018
Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za I półrocze 2018 r. oraz aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2018 rok
21.09.2018 r. g. 21:17
Raport Bieżący 65/2018
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.
14.09.2018 r. g. 08:16
Raport Bieżący 64/2018
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest wytwórnia prefabrykatów betonowych, w Toruniu
05.09.2018 r. g. 22:43
Raport Bieżący 63/2018
Zgoda Rady Nadzorczej na reorganizację Spółki
05.09.2018 r. g. 22:36
Raport Bieżący 62/2018
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec
30.08.2018 r. g. 18:31
Raport Bieżący 61/2018
Zawarcie umowy o roboty budowlane z LPP S.A.
10.08.2018 r. g. 17:28
Raport Bieżący 60/2018
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
10.08.2018 r. g. 17:23
Raport Bieżący 59/2018
Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
09.08.2018 r. g. 16:58
Raport Bieżący 58/2018
Przydział obligacji serii F3
01.08.2018 r. g. 22:45
Raport Bieżący 57/2018
Aneks do listu intencyjnego z LPP S.A.
31.07.2018 r. g. 12:56
Raport Bieżący 56/2018
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo hali serwisowej w Rusocinie
16.07.2018 r. g. 19:48
Raport Bieżący 55/2018
Zawarcie listu intencyjnego z LPP S.A.
06.07.2018 r. g. 14:34
Raport Bieżący 54/2018 - Statut
Tekst jednolity Statutu Dekpol Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 lipca 2018 roku
06.07.2018 r. g. 14:34
Raport Bieżący 54/2018
Tekst jednolity Statutu Spółki
06.07.2018 r. g. 14:29
Raport Bieżący 53/2018
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2018 roku
03.07.2018 r. g. 23:05
Raport Bieżący 52/2018
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z 7R S.A.
29.06.2018 r. g. 15:12
Raport Bieżący 51/2018
Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane
25.06.2018 r. g. 14:14
Raport Bieżący 50/2018
Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D - aktualizacja
21.06.2018 r. g. 22:49
Raport Bieżący 49/2018
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest wytwórnia prefabrykatów betonowych, w Toruniu
20.06.2018 r. g. 16:31
Raport Bieżący 48/2018
Rejestracja zmian statutu Spółki
20.06.2018 r. g. 15:45
Raport Bieżący 47/2018
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z 7R S.A.
14.06.2018 r. g. 19:39
Raport Bieżący 46/2018
Otrzymanie pozwolenia na budowę V i VI etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu „Nowe Rokitki"
14.06.2018 r. g. 18:39
Raport Bieżący 45/2018
Przydział obligacji serii F2
14.06.2018 r. g. 13:06
Raport Bieżący 44/2018
Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D
12.06.2018 r. g. 17:02
Raport Bieżący 43/2018
Ostateczny przydział obligacji serii H
11.06.2018 r. g. 15:56
Raport Bieżący 42/2018
Warunkowy przydział obligacji serii H
28.05.2018 r. g. 19:04
Raport Bieżący 41/2018
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 28 maja 2018 r.
28.05.2018 r. g. 19:04
Raport Bieżący 41/2018 - Załącznik 1
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 28 maja 2018 roku
28.05.2018 r. g. 19:00
Raport Bieżący 40/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A z dnia 28 maja 2018 r.
28.05.2018 r. g. 18:30
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018 - Załącznik 2
Sprawozdanie finansowe sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018 - Załącznik 3
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018 - Załącznik 4
Sprawozdanie z oceny sposobu wykonywania przez Dekpol S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018 - Załącznik 5
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018 - Załącznik 6
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2017
28.05.2018 r. g. 18:30
Raport Bieżący 39/2018 - Załącznik 7
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DEKPOL S.A.za rok 2017
28.05.2018 r. g. 18:12
Raport Bieżący 38/2018
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
25.05.2018 r. g. 23:29
Raport Bieżący 37/2018
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
25.05.2018 r. g. 23:29
Raport Bieżący 37/2018 - Załącznik 1
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
25.05.2018 r. g. 23:29
Raport Bieżący 37/2018 - Załącznik 2
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2017
25.05.2018 r. g. 23:29
Raport Bieżący 37/2018 - Załącznik 3
Sprawozdanie z oceny sposobu wykonywania przez Dekpol S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego
25.05.2018 r. g. 21:56
Raport Bieżący 36/2018
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
24.05.2018 r. g. 19:30
Raport Bieżący 35/2018
Kandydatura oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. zgłoszone przez akcjonariusza
24.05.2018 r. g. 19:30
23.05.2018 r. g. 09:59
Raport Bieżący 34/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorcze
21.05.2018 r. g. 18:27
Raport Bieżący 33/2018
Zawarcie umów o kredyt obrotowy z mBank S.A.
21.05.2018 r. g. 18:17
Raport Bieżący 32/2018
Uchwała o emisji obligacji serii H
17.05.2018 r. g. 21:35
Raport Bieżący 31/2018
Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.
16.05.2018 r. g. 12:00
Raport Bieżący 30/2018
Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o roboty budowlane
15.05.2018 r. g. 17:42
Raport Bieżący 29/2018
Informacja o wskaźnikach finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.
04.05.2018 r. g. 22:36
Raport Bieżący 28/2018
Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał
04.05.2018 r. g. 22:36
Raport Bieżący 28/2018 - Załącznik 1
Załącznik do wniosku dotyczącego rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dekpol S.A. z dnia 4 maja 2018 r. - Projekt uchwał
30.04.2018 r. g. 19:27
Raport Bieżący 27/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał
30.04.2018 r. g. 19:27
Raport Bieżący 27/2018 - Załącznik 1
Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki DEKPOL S.A.
30.04.2018 r. g. 19:27
Raport Bieżący 27/2018 - Załącznik 2
Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie spółki DEKPOL S.A. zwołane na dzień 28 maja 2018 roku
30.04.2018 r. g. 18:25
Raport Bieżący 26/2018
Dodatkowe zlecenie do umowy o generalne wykonawstw o inwestycji na Litwie
30.04.2018 r. g. 18:14
Raport Bieżący 25/2018
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017
30.04.2018 r. g. 17:49
Raport Bieżący 24/2018
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
30.04.2018 r. g. 17:48
Raport Bieżący 23/2018
Korekta raportu rocznego za rok 2017
20.04.2018 r. g. 21:46
Raport Bieżący 22/2018
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok
13.04.2018 r. g. 16:35
Raport Bieżący 21/2018
Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane
12.04.2018 r. g. 08:35
Raport Bieżący 20/2018
Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018 roku
28.03.2018 r. g. 23:57
Raport Bieżący 19/2018
Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Europe sp. z o.o. – aktualizacja informacji
26.03.2018 r. g. 16:04
Raport Bieżący 18/2018
Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu „Nowe Rokitki Park”
22.03.2018 r. g. 17:06
Raport Bieżący 17/2018
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w ramach II etapu projektu „Młoda Morena Park”
20.03.2018 r. g. 16:25
Raport Bieżący 16/2018
Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
12.03.2018 r. g. 19:49
Raport Bieżący 15/2018
Otrzymanie zamówienia na kompleksowe wykonanie obiektu w miejscowości Linowiec
12.03.2018 r. g. 16:42
Raport Bieżący 14/2018
Przedterminowy wykup oraz umorzenie części obligacji serii D
12.03.2018 r. g. 16:37
Raport Bieżący 13/2018
Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu „Grano Residence” w Gdańsku
08.03.2018 r. g. 16:06
Raport Bieżący 12/2018
Ostateczny przydział obligacji serii G
07.03.2018 r. g. 21:28
Raport Bieżący 11/2018
Warunkowy przydział obligacji serii G
28.02.2018 r. g. 22:41
Raport Bieżący 10/2018
Aktualizacja informacji dotyczącej planowanego zakupu nieruchomości w Warszawie
19.02.2018 r. g. 16:28
Raport Bieżący 9/2018
Zwiększenie wartości planowanej emisji obligacji serii G
14.02.2018 r. g. 19:33
Raport Bieżący 8/2018
Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych
01.02.2018 r. g. 13:51
Raport Bieżący 7/2018
Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol na 2018 rok
31.01.2018 r. g. 14:32
Raport Bieżący 6/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
26.01.2018 r. g. 18:05
Raport Bieżący 5/2018
Nabycie nieruchomości w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej
18.01.2018 r. g. 16:20
Raport Bieżący 4/2018
Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Europe sp. z o.o.
17.01.2018 r. g. 11:34
Raport Bieżący 3/2018
Zawarcie umowy o roboty budowlane
12.01.2018 r. g. 11:41
Raport Bieżący 2/2018
Informacja o sprzedaży lokali w roku 2017
04.01.2018 r. g. 17:54
Raport Bieżący 1/2018
Przydział obligacji serii F1