Informacje o spółce

Dekpol S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Firma powstała w 1993 r.

Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności zyskała miano rzetelnej, wzorowo zorganizowanej firmy, profesjonalnie realizującej powierzone zadania z zastosowaniem nowoczesnych technologii opartych o normę ISO 9001:2008.

Działalność Grupy Dekpol S.A. opiera się na trzech głównych segmentach:

  • Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych czy obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne.

  • Prężnie rozwijającym się sektorem jest Dział produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Dekpol Steel współpracuje m.in. z CAT, Doosan Bobcat i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii.

  • Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. jest działalność deweloperska. Firma zajmuje się sprzedażą mieszkań oraz apartamentów, ich wykończeniem pod klucz i wynajmem oraz oferuje produkty inwestycyjne typu condo.

Strategia

Strategia firmy zakłada rozwój wszystkich trzech segmentów działalności oraz koncentrację na realizacji wysokomarżowych projektów. Prowadzić to będzie do systematycznej poprawy osiąganych wyników finansowych.

Grupa kapitałowa

Struktura

Stan na dzień 20.01.2020 r.

Certyfikaty i nagrody

Prezentacje

Materiały informacyjne prezentujące działalność Grupy Dekpol oraz osiągane wyniki finansowe

Wyszukaj plik