Polityka jakości firmy Dekpol S.A.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Głównym celem Polityki Dekpol S.A. jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów, dając im pełną satysfakcję i zadowolenie.

Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 daje nam możliwość monitorowania i ciągłej kontroli realizowanych procesów pod względem jakości, środowiska oraz BHP w Dekpol S.A.

Nadrzędnym celem firmy jest kompleksowe wykonawstwo w zakresie obiektów budowlanych i przemysłowych, robót drogowych, obiektów utylizacji odpadów, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, produkcja konstrukcji stalowych, produkcja części i zespołów spawanych do maszyn budowlanych i pojazdów.

Najważniejszym kryterium oceny naszej działalności jest zadowolenie naszych klientów, którym zapewniamy rzetelność i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, ochrony środowiska, BHP oraz szybkości i terminowości realizacji, jak również optymalizacji kosztów.

W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakościowe, środowiskowe oraz BHP, które są gwarantem osiągnięcia zamierzonego celu oraz satysfakcji Klienta.

 

Główne cele i kierunki działania w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

– funkcjonowanie Spółki w ramach obowiązujących przepisów i norm,

– rozwój firmy poprzez umacnianie jej pozycji na rynku lokalnym oraz krajowym,

– dbanie o wzrost zadowolenia Klientów i bezbłędną realizację umów i zamówień,

– współpraca z wykonawcami i dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje i spełniającymi nasze wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska i BHP,

– modernizowanie posiadanego parku maszynowego wykorzystywanego do świadczenia usług,

– w przypadku popełniania błędów usuwanie nie tylko skutków, ale i przyczyn tak, aby uniknąć ich powtarzania w przyszłości,

– pobudzanie do zaangażowania wszystkich pracowników w sprawy ogólnie pojmowanej jakości, ochrony środowiska oraz BHP,

– doskonalenie potencjału ludzkiego oraz podnoszenie świadomości jakościowej, środowiskowej i BHP poprzez realizację systematycznych szkoleń,

– ciągłe doskonalenie opracowanego i wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz urazom i uszczerbkom na zdrowiu.

 

Wdrażając i utrzymując zintegrowany system zarządzania wg norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, uzyskując w efekcie zadowolenie Klienta.

Najwyższe kierownictwo Dekpol S.A. deklaruje powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości, wpływu na środowisko oraz BHP.

Polityka ZSZ jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla zainteresowanych stron.