Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2020   2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
31.08.2020 r. g. 15:08
Raport bieżący 22/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
31.08.2020 r. g. 15:05
Raport bieżący 21/2020
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
DEKPOL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DEKPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ DEKPOL za rok 2019
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
07.08.2020 r. g. 21:52
Raport bieżący 20/2020
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
03.08.2020 r. g. 15:15
Raport bieżący 19/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał na WZA
Projekt polityki wynagrodzeń
17.07.2020 r. g. 17:01
Raport bieżący 18/2020
Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.
15.07.2020 r. g. 17:01
Raport bieżący 17/2020
Zawarcie umów kredytowych z SGB-Bank S.A.
14.07.2020 r. g. 10:43
Raport bieżący 16/2020
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku
03.07.2020 r. g. 18:57
Raport bieżący 15/2020
Zawarcie umowy z Pruszcz Logistics sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego
22.05.2020 r. g. 18:57
Raport bieżący 14/2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
20.05.2020 r. g. 17:41
Raport bieżący 13/2020
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
24.04.2020 r. g. 18:02
Raport bieżący 12/2020
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
14.04.2020 r. g. 12:29
Raport bieżący 11/2020
Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej budowy centrum magazynowo-produkcyjnego w Rumii przy ulicy Działkowców
09.04.2020 r. g. 21:57
Raport bieżący 10/2020
Informacja o wstrzymaniu realizacji inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
19.03.2020 r. g. 18:28
Raport bieżący 9/2020
Zawarcie przez spółkę zależną umów o kredyt z Alior Bank S.A.
21.02.2020 r. g. 18:19
Raport bieżący 8/2020
Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
18.02.2020 r. g. 22:19
Raport bieżący 7/2020
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex
11.02.2020 r. g. 17:21
Raport bieżący 6/2020
Zawarcie umowy o roboty budowlane: centrum magazynowo - produkcyjne w gm. Ożarów Mazowiecki
10.02.2020 r. g. 7:40
Raport bieżący 5/2020
Informacja o sprzedaży lokali w 2019 roku oraz cele na rok 2020
31.01.2020 r. g. 16:44
Raport bieżący 4/2020
Aneks do listu intencyjnego z Iglotex S.A.
21.01.2020 r. g. 16:26
Raport bieżący 3/2020
Zawarcie umowy oraz aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
13.01.2020 r. g. 14:52
Raport bieżący 2/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
02.01.2020 r. g. 14:59
Raport bieżący 1/2020
Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej