Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
20.11.2019 r. g. 7:32
Raport bieżący 34/2019
Zawarcie listu intencyjnego z Iglotex S.A
19.11.2019 r. g. 15:08
Raport bieżący 33/2019
Zawarcie aneksu do umowy z 7R S.A. o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie
18.11.2019 r. g. 14:44
Raport bieżący 32/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę dwóch budynków w ramach projektu „Villa Neptun” w Gdańsku
14.10.2019 r. g. 10:39
Raport bieżący 31/2019
Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2019 roku
09.10.2019 r. g. 17:04
Raport bieżący 30/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku hotelowego w Warszawie
03.10.2019 r. g. 13:23
Raport bieżący 29/2019
Zawarcie listu intencyjnego z Tricity North Sp. z o.o.
03.10.2019 r. g. 12:56
Raport bieżący 28/2019
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej z Inter Metal sp. z o.o.
30.09.2019 r. g. 14:44
Raport bieżący 27/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu inwestycji Sol Marina w miejscowości Wiślinka
09.08.2019 r. g. 18:07
Raport bieżący 26/2019
Zawarcie z 7R S.A. umowy na wykonanie etapu II inwestycji w miejscowości Kokotów
31.07.2019 r. g. 21:41
Raport bieżący 25/2019
Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiślinka
11.07.2019 r. g. 15:53
Raport bieżący 24/2019
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2019 roku
28.06.2019 r. g. 14:17
Raport bieżący 23/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
28.06.2019 r. g. 14:03
Raport bieżący 22/2019
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
28.06.2019 r. g. 14:03
28.06.2019 r. g. 14:03
Raport bieżący 22/2019
Sprawozdanie Zarządu
28.06.2019 r. g. 14:03
Raport bieżący 22/2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
28.06.2019 r. g. 14:03
Raport bieżący 22/2019
Opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru i ceny emisyjnej
28.06.2019 r. g. 14:03
Raport bieżący 22/2019
Sprawozdanie Finansowe GK Dekpol
28.06.2019 r. g. 14:03
Raport bieżący 22/2019
Sprawozdanie Finansowe Dekpol SA
24.06.2019 r. g. 17:44
Raport bieżący 21/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu „Osiedle Pastelowe”
10.06.2019 r. g. 21:30
Raport bieżący 20/2019
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
07.06.2019 r. g. 21:52
Raport bieżący 19/2019
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz zgłoszenie projektu uchwały
07.06.2019 r. g. 21:52
07.06.2019 r. g. 21:52
Raport bieżący 19/2019 - Załącznik nr 2
Opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru i ceny emisyjnej
04.06.2019 r. g. 21:39
Raport bieżący 18/2019
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
04.06.2019 r. g. 21:39
Raport bieżący 18/2019 - Załącznik nr 1
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2018 rok
04.06.2019 r. g. 21:34
Raport bieżący 17/2019
Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
04.06.2019 r. g. 21:34
04.06.2019 r. g. 21:34
04.06.2019 r. g. 21:34
31.05.2019 r. g. 17:50
Raport bieżący 16/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
31.05.2019 r. g. 17:50
Raport bieżący 16/2019 - Załącznik nr 1
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
31.05.2019 r. g. 17:50
31.05.2019 r. g. 17:38
Raport bieżący 15/2019
Uchwała Zarządu w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok 2018
01.05.2019 r. g. 12:46
Raport bieżący 14/2019
Powtórne przekazanie załącznika do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, zawierającego ocenę sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych Dekpol S.A. za rok 2018, dokonaną przez Radę Nadzorczą
01.05.2019 r. g. 12:46
Raport bieżący 14/2019 - Załącznik
Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdań
26.04.2019 r. g. 15:44
Raport bieżący 13/2019
Zawarcie z Panattoni Construction Europe sp. z o.o. umowy o roboty budowlane
26.04.2019 r. g. 13:58
Raport bieżący 12/2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
25.04.2019 r. g. 18:30
Raport bieżący 11/2019
Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Construction Europe sp. z o. o.
19.04.2019 r. g. 11:42
Raport bieżący 10/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w ramach projektu „Osiedle Zielone Etap III”
18.04.2019 r. g. 11:14
Raport bieżący 9/2019
Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2019 roku
29.03.2019 r. g. 20:17
Raport bieżący 8/2019
Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie
29.03.2019 r. g. 20:12
Raport bieżący 7/2019
Wejście w życie umowy dotyczącej robót budowalnych w Oławie
06.03.2019 r. g. 17:52
Raport bieżący 6/2019
Zawarcie aneksu w sprawie programu emisji obligacji serii F
05.03.2019 r. g. 20:22
Raport bieżący 5/2019
Decyzja o realizacji drugiego etapu prac w ramach umowy o roboty budowlane
08.02.2019 r. g. 16:10
Raport bieżący 4/2019
Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.
17.01.2019 r. g. 9:16
Raport bieżący 3/2019
Informacja o sprzedaży lokali w roku 2018
10.01.2019 r. g. 11:53
Raport bieżący 2/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
04.01.2019 r. g. 15:53
Raport bieżący 1/2019
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.