Zawiadomienie

Zarząd Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie, powołując się na punkt 17 Warunków Emisji Obligacji serii G i punkt 17 Warunków Emisji Obligacji serii H, niniejszym zawiadamia, iż w dniu 9 listopada 2020 roku (dzień płatności odsetek), dokonywać będzie za pośrednictwem KDPW przymusowego przedterminowego wykupu (Obowiązkowej Amortyzacji) obligacji: serii G w ilości 19.220 szt. oraz serii H w ilości 3.750 szt.