Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
30 Kwiecień, 2019

Jednostkowy raport roczny za 2018 rok


30 Kwiecień, 2019

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok


27 Maj, 2019

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2019 roku


27 Wrzesień, 2019

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 roku


27 Listopad, 2019

skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Okresy zamknięte na 2019 rok związane z publikacją raportów okresowych:
30 Marzec, 2019 - 27 Maj, 2019

Przed publikacją raportu rocznego FY 2018 oraz 1Q 2019


28 Sierpień, 2019 - 27 Wrzesień, 2019

Przed publikacją raportu półrocznego HY 2019


28 Październik, 2019 - 27 Listopad, 2019

Przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2019