Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:
15 Maj, 2020

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok


15 Maj, 2020

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok


15 Czerwiec, 2020

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2020 roku


28 Wrzesień, 2020

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 roku


27 Listopad, 2020

skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Okresy zamknięte na 2020 rok związane z publikacją raportów okresowych:
29 Marzec, 2020 - 15 Czerwiec, 2020

Przed publikacją raportu rocznego FY 2019 oraz 1Q 2020


29 Sierpień, 2020 - 28 Wrzesień, 2020

Przed publikacją raportu półrocznego HY 2020


28 Październik, 2020 - 27 Listopad, 2020

Przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2020