Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:
26 Kwiecień, 2021

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok


26 Kwiecień, 2021

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok


28 Maj, 2021

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 roku


24 Wrzesień, 2021

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 roku


24 Listopad, 2021

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Okresy zamknięte na 2020 rok związane z publikacją raportów okresowych:
27 Marzec, 2021 - 26 Kwiecień, 2021

Przed publikacją raportu rocznego za rok 2020


28 Kwiecień, 2021 - 28 Maj, 2021

Przed publikacją raportu za I kwartał 2021 r.


25 Sierpień, 2021 - 24 Wrzesień, 2021

przed publikacją raportu za I półrocze 2021 r.


25 Październik, 2021 - 24 Listopad, 2021

Przed publikacją raportu za III kwartał 2021 r.