Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
01.05.2019 r. g. 12:46
Raport bieżący 14/2019
Powtórne przekazanie załącznika do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, zawierającego ocenę sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych Dekpol S.A. za rok 2018, dokonaną przez Radę Nadzorczą
01.05.2019 r. g. 12:46
Raport bieżący 14/2019 - Załącznik
Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdań
26.04.2019 r. g. 15:44
Raport bieżący 13/2019
Zawarcie z Panattoni Construction Europe sp. z o.o. umowy o roboty budowlane
26.04.2019 r. g. 13:58
Raport bieżący 12/2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
25.04.2019 r. g. 18:30
Raport bieżący 11/2019
Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Construction Europe sp. z o. o.
19.04.2019 r. g. 11:42
Raport bieżący 10/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w ramach projektu „Osiedle Zielone Etap III”
18.04.2019 r. g. 11:14
Raport bieżący 9/2019
Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2019 roku
29.03.2019 r. g. 20:17
Raport bieżący 8/2019
Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie
29.03.2019 r. g. 20:12
Raport bieżący 7/2019
Wejście w życie umowy dotyczącej robót budowalnych w Oławie
06.03.2019 r. g. 17:52
Raport bieżący 6/2019
Zawarcie aneksu w sprawie programu emisji obligacji serii F
05.03.2019 r. g. 20:22
Raport bieżący 5/2019
Decyzja o realizacji drugiego etapu prac w ramach umowy o roboty budowlane
08.02.2019 r. g. 16:10
Raport bieżący 4/2019
Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.
17.01.2019 r. g. 9:16
Raport bieżący 3/2019
Informacja o sprzedaży lokali w roku 2018
10.01.2019 r. g. 11:53
Raport bieżący 2/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
04.01.2019 r. g. 15:53
Raport bieżący 1/2019
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.