Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
23.12.2016 r. g. 15:24
Raport Bieżący 31/2016
Decyzja Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii F
16.12.2016 r. g. 13:54
Raport Bieżący 30/2016
Prognoza przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol na 2017 rok
09.12.2016 r. g. 16:11
Raport Bieżący 29/2016
Zmiana do umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
30.11.2016 r. g. 13:44
Raport Bieżący 28/2016
Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
30.11.2016 r. g. 13:44
Raport Bieżący 28/2016 - Załącznik 1
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
25.11.2016 r. g. 16:28
Raport Bieżący 27/2016
Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
25.11.2016 r. g. 16:28
Raport Bieżący 27/2016 - Załącznik 1
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18.11.2016 r. g. 18:04
Raport Bieżący 26/2016
Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
18.11.2016 r. g. 18:04
Raport Bieżący 26/2016 - Załącznik 1
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18.11.2016 r. g. 18:04
Raport Bieżący 26/2016 - Załącznik 2
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18.11.2016 r. g. 15:26
Raport Bieżący 25/2016
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku
18.11.2016 r. g. 15:26
14.11.2016 r. g. 19:05
Raport Bieżący 24/2016
Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku
28.10.2016 r. g. 16:26
Raport Bieżący 23/2016
Przydział obligacji serii E4
13.10.2016 r. g. 17:27
Raport Bieżący 22/2016
Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu „Nowe Rokitki”
29.09.2016 r. g. 16:06
Raport Bieżący 21/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
04.08.2016 r. g. 16:46
Raport Bieżący 20/2016
Przydział obligacji serii C4
03.08.2016 r. g. 15:04
Raport Bieżący 19/2016
Zawarcie umowy o roboty budowlane z COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.
03.08.2016 r. g. 15:01
Raport Bieżący 18/2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
29.07.2016 r. g. 17:24
Raport Bieżący 17/2016
Przydział obligacji serii E3
06.07.2016 r. g. 19:22
Raport Bieżący 16/2016
Zawarcie umowy o roboty budowlane z Arkony Sopot Sp. z o. o.
01.07.2016 r.
Raport Bieżący 15/2016
Podpisanie aneksów do umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank
01.07.2016 r.
Raport Bieżący 14/2016
Zawarcie umowy znaczącej z 7R Logistic
27.06.2016 r.
Raport Bieżący 13/2016
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016r.
24.06.2016 r.
Raport Bieżący 12/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.
24.06.2016 r.
Raport Bieżący 12/2016 - Załącznik
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 24.06.2016 r
02.06.2016 r.
Raport Bieżący 11/2016
Zawarcie umowy znaczącej z 7R Logistics S.A.
27.05.2016 r.
Raport Bieżący 10/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
27.05.2016 r.
Raport Bieżący 10/2016 - Załącznik 1
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL S.A
27.05.2016 r.
Raport Bieżący 10/2016 - Załącznik 2
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU
27.05.2016 r.
Raport Bieżący 10/2016 - Załącznik 3
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015
27.05.2016 r.
Raport Bieżący 10/2016 - Załącznik 4
Sprawozdanie Rady Nadzorczej DEKPOL S.A.
27.05.2016 r.
Raport Bieżący 10/2016 - Załącznik 5
Ocena sposobu wykonywania przez Dekpol S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego
15.04.2016 r.
Raport Bieżący 9/2016
Informacja o sprzedaży lokali przez Dekpol S.A.
04.04.2016 r.
Raport Bieżący 8/2016
Aktualizacja informacji dotyczącej naruszenia warunków emisji obligacji serii D
01.04.2016 r.
Raport Bieżący 7/2016
Naruszenie warunków emisji obligacji serii D
31.03.2016 r.
Raport Bieżący 6/2016
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Carrefour Polska Sp. z o. o.
03.03.2016 r.
Raport Bieżący 5/2016
Odstąpienie od umowy przeniesienia praw autorskich i od umowy pożyczki
01.02.2016 r.
Raport Bieżący 4/2016
Przydział obligacji serii E2
28.01.2016 r.
Raport Bieżący 3/2016
Podpisanie zmiany umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
20.01.2016 r.
Raport Bieżący 2/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
13.01.2016 r.
Raport Bieżący 1/2016
Ustanowienie hipotek umownych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku na zabezpieczenie programu emisji obligacji serii E