Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
20.12.2017 r. g. 17:29
Raport Bieżący 74/2017
Zmiana uchwały Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii F
15.12.2017 r. g. 17:33
Raport Bieżący 73/2017
Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości w Gdańsku
15.12.2017 r. g. 17:06
Raport Bieżący 72/2017
Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
15.12.2017 r. g. 17:06
Raport Bieżący 72/2017 - Notyfikacja
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
14.12.2017 r. g. 16:07
Raport Bieżący 71/2017
Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy
14.12.2017 r. g. 15:43
Raport Bieżący 70/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w Siemianowicach Śląskich
14.12.2017 r. g. 10:08
Raport Bieżący 69/2017
Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol na 2017 rok
13.12.2017 r. g. 19:58
Raport Bieżący 68/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnego i usługowego w ramach projektu „Grano Residence” w Gdańsku
13.12.2017 r. g. 17:24
Raport Bieżący 67/2017
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
04.12.2017 r. g. 12:22
Raport Bieżący 36/2017 - Korekta
Wybór firmy audytorskiej – korekta
30.11.2017 r. g. 15:16
Raport Bieżący 66/2017
Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo
28.11.2017 r. g. 13:27
Raport Bieżący 65/2017
Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
27.11.2017 r. g. 15:59
Raport Bieżący 64/2017
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
21.11.2017 r. g. 17:03
Raport Bieżący 63/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku pensjonatowo - usługowego w Helu
15.11.2017 r. g. 23:59
Raport Bieżący 62/2017
Zakup udziałów w spółce i zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu deweloperskiego we Wrocławiu
15.11.2017 r. g. 23:29
Raport Bieżący 61/2017
Aneks do umowy o generalne wykonawstwo zawartej z 7R Logistic S.A.
10.11.2017 r. g. 22:36
Raport Bieżący 60/2017
Zawarcie umowy nabycia praw do kupna nieruchomości położonej w Gdańsku
03.11.2017 r. g. 18:43
Raport Bieżący 59/2017
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
31.10.2017 r. g. 16:03
Raport Bieżący 58/2017
Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o.
30.10.2017 r. g. 16:46
Raport Bieżący 57/2017
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27.10.2017 r. g. 16:56
Raport Bieżący 56/2017
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo
24.10.2017 r. g. 15:47
Raport Bieżący 55/2017
Uchwała o emisji obligacji serii G
17.10.2017 r. g. 17:33
Raport Bieżący 54/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku usługowego zakwaterowania turystycznego z częścią mieszkaniową w ramach projektu „Verano Residence”
17.10.2017 r. g. 16:20
Raport Bieżący 53/2017
Spełnienie się warunków zawieszających umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie
11.10.2017 r. g. 11:39
Raport Bieżący 52/2017
Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2017 roku
10.10.2017 r. g. 18:55
Raport Bieżący 51/2017
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo
09.10.2017 r. g. 14:08
Raport Bieżący 50/2017
Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
09.10.2017 r. g. 14:08
Raport Bieżący 50/2017 - Załącznik
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
04.10.2017 r. g. 16:00
Raport Bieżący 49/2017
Przydział obligacji serii DB
02.10.2017 r. g. 21:31
Raport Bieżący 48/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali serwisowej w Rusocinie
29.09.2017 r. g. 15:49
Raport Bieżący 47/2017
Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego z SGB-Bank S.A
25.09.2017 r. g. 19:00
Raport Bieżący 46/2017
Zawarcie umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie
07.09.2017 r. g. 17:51
Raport Bieżący 45/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnych w ramach projektu „Jaworowe Wzgórza”
04.09.2017 r. g. 17:22
Raport Bieżący 44/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo
01.09.2017 r. g. 16:50
Raport Bieżący 43/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu „Nowe Rokitki”
18.08.2017 r. g. 13:26
Raport Bieżący 36/2017 - Korekta
Wybór firmy audytorskiej - korekta
17.08.2017 r. g. 11:35
Raport Bieżący 42/2017
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
09.08.2017 r. g. 17:01
Raport Bieżący 41/2017
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
09.08.2017 r. g. 16:50
Raport Bieżący 40/2017
Aktualizacja informacji dotyczącej przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
04.08.2017 r. g. 15:37
Raport Bieżący 39/2017
Zawarcie kolejnego aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
02.08.2017 r. g. 16:00
Raport Bieżący 38/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu „Młoda Morena”
31.07.2017 r. g. 10:58
Raport Bieżący 37/2017
Aneks do umowy o generalne wykonawstwo zawartej z 7R Logistic S.A.
25.07.2017 r. g. 18:01
Raport Bieżący 36/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21.07.2017 r. g. 16:03
Raport Bieżący 35/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonanie inwestycji
19.07.2017 r. g. 16:57
Raport Bieżący 34/2017
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
18.07.2017 r. g. 13:50
Raport Bieżący 33/2017
Przydział obligacji serii DA
18.07.2017 r. g. 11:15
Raport Bieżący 32/2017
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2017 roku
12.07.2017 r. g. 17:05
Raport Bieżący 31/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji na Litwie
06.07.2017 r. g. 16:36
Raport Bieżący 30/2017
Zawarcie aneksu do umowy o współpracy przy realizacji robót związanych z budową osiedla Na Fali w Gdyni
06.07.2017 r. g. 16:12
Raport Bieżący 29/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu „Młoda Morena”
29.06.2017 r. g. 14:47
Raport Bieżący 28/2017
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.
29.06.2017 r. g. 13:28
Raport Bieżący 27/2017
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
29.06.2017 r. g. 13:17
Raport Bieżący 26/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.
29.06.2017 r. g. 13:17
Raport Bieżący 26/2017 - Załącznik 1
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 29.06.2017 r
29.06.2017 r. g. 13:17
Raport Bieżący 26/2017 - Załącznik 2
TEKST JEDNOLITY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ DEKPOL S. A., ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 21 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 CZERWCA 2017
20.06.2017 r. g. 20:00
Raport Bieżący 25/2017
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Gdańsku
20.06.2017 r. g. 19:38
Raport Bieżący 24/2017
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie
20.06.2017 r. g. 18:37
Raport Bieżący 23/2017
Zawarcie umowy o roboty budowlane
19.06.2017 r. g. 14:46
Raport Bieżący 22/2017
Zawarcie umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o.
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017 - Załącznik 1
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL S.A.
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017 - Załącznik 2
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017 - Załącznik 3
Ocena sposobu wykonywania przez Dekpol S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017 - Załącznik 4
PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ DEKPOL S. A. Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBJĘTYCH PROJEKTEM UCHWAŁY NR 21 WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017 - Załącznik 5
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
02.06.2017 r. g. 18:25
Raport Bieżący 21/2017 - Załącznik 6
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2016
01.06.2017 r. g. 14:52
Raport Bieżący 20/2017
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016
08.05.2017 r. g. 17:10
Raport Bieżący 19/2017
Zawarcie umów dotyczących finansowania działalności Spółki z SGB-Bank S.A.
19.04.2017 r. g. 10:03
Raport Bieżący 18/2017
Informacja o sprzedaży lokali w IQ 2017 roku
03.04.2017 r. g. 15:09
Raport Bieżący 17/2017
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.
07.03.2017 r. g. 13:48
Raport Bieżący 16/2017
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 7 marca 2017 r.
07.03.2017 r. g. 13:48
Raport Bieżący 16/2017 - Załącznik
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DEKPOL S.A. W DNIU 7 MARCA 2017 ROKU
07.03.2017 r. g. 13:22
Raport Bieżący 15/2017
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
07.03.2017 r. g. 13:18
Raport Bieżący 14/2017
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 7 marca 2017 r.
07.03.2017 r. g. 13:18
Raport Bieżący 14/2017 - Załącznik
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
27.02.2017 r. g. 16:15
Raport Bieżący 13/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu mieszkaniowego „Słoneczne Wzgórza – Etap F” w Gdańsku
24.02.2017 r. g. 13:29
Raport Bieżący 12/2017
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z 7R Logistic S.A.
21.02.2017 r. g. 17:19
Raport Bieżący 11/2017
Zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz zasadach zarządzania Spółką
08.02.2017 r. g. 18:22
Raport Bieżący 10/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu „Osiedle Zielone”
08.02.2017 r. g. 18:19
Raport Bieżący 9/2017
Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu budynków mieszkalnych w ramach projektu „Młoda Morena Park”
08.02.2017 r. g. 17:47
Raport Bieżący 8/2017
Zawarcie aneksu do umowy z HE 7R Gdańsk Sp. z o.o.
08.02.2017 r. g. 14:08
Raport Bieżący 7/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 7 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał
08.02.2017 r. g. 14:08
Raport Bieżący 7/2017 - Załącznik 1
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DEKPOL S.A.
08.02.2017 r. g. 14:08
Raport Bieżący 7/2017 - Załącznik 2
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 MARCA 2017 ROKU
01.02.2017 r. g. 13:59
Raport Bieżący 6/2017
Przydział obligacji serii C5
31.01.2017 r. g. 10:55
Raport Bieżący 5/2017
Zawarcie umowy dotyczącej budowy hali magazynowej w gm. Tczew
30.01.2017 r. g. 17:51
Raport Bieżący 4/2017
Zawarcie umowy dotyczącej budowy hal produkcyjno-magazynowych w Aleksandrowie Kujawskim
27.01.2017 r. g. 18:56
Raport Bieżący 3/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
24.01.2017 r. g. 16:29
Raport Bieżący 2/2017
Informacja o sprzedaży lokali w roku 2016
19.01.2017 r. g. 12:32
Raport Bieżący 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.