Michał Skowron
Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.

Z firmą Dekpol S.A. związany od listopada 2017 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działem back office, w szczególności w zakresie prowadzenia procesów personalnych i płacowych, również jako zarządzający Centrum Usług Wspólnych oraz w nadzorze prawnym nad obszarami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.