Grupa Dekpol – stabilnie w trudnych czasach

Grupa Kapitałowa Dekpol opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody  wyniosły 205,1 mln zł. Grupa specjalizująca się w generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, w pierwszych trzech miesiącach br. wypracowała jednocześnie 8,1 mln zł zysku netto.

Grupa Kapitałowa Dekpol w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 205,1 mln zł. Oznacza to wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie Grupa przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku wypracowała 8,1 mln zł zysku netto. Wartość kapitałów własnych kształtuje się na poziomie 250,4 mln zł.

Segment produkcji osprzętów do maszyn budowlanych od początku 2020 roku działa już w formie wydzielonej spółki Dekpol Steel. Podmiot planuje poszerzyć ofertę produktową w kraju i za granicą przy wykorzystaniu sprawdzonej sieci sprzedaży. Dekpol Steel prowadzi również rozmowy z dwoma ogólnoświatowymi liderami w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego.

„Głównym celem Dekpol Steel na rok 2020 jest wzrost wyniku netto poprzez wdrożenie procesów optymalizacji produkcji, jak również standaryzację wytwarzanych produktów. Jednocześnie mocno inwestujemy w kapitał ludzki i rozwijamy nasz zespół. Pomimo panującej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19 naszą siłę upatrujemy właśnie w ludziach, to oni tworzą wartość firmy, stąd podjęliśmy decyzję o utrzymaniu kadry, a nawet jej zwiększeniu w miarę jak warunki rynkowe zaczną się stabilizować. Uważamy, że dzięki takiemu działaniu nasz cel utrzymania pozycji lidera na rynku producentów osprzętu do maszyn budowlanych w Polsce, jak i Europie (obecnie plasujemy się na zaszczytnym trzecim miejscu) stanie się realny. Jednocześnie stale poszukujemy nowych szans rozwoju” – podkreślił Andrzej Kuchtyk, Prezes Zarządu Dekpol Steel Sp. z o.o.

W ramach działalności deweloperskiej w pierwszym kwartale br. oddane do użytkowania zostały dwie inwestycje (Nowe Rokitki etap V i VI oraz Grano Residence) obejmujące łącznie 421 lokali. W przychodach spółki Dekpol Deweloper rozpoznana została sprzedaż 180 lokali wobec 80 wydanych w analogicznym okresie rok wcześniej. W marcu br. Spółka odnotowała spadek liczby zawieranych umów spowodowany głównie sytuacją epidemiczną, poprzez wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz ogólną niepewnością związaną z wyhamowaniem globalnej gospodarki. „W tym roku planujemy bezpiecznie wprowadzić na rynek kilka inwestycji. Nasza struktura nowych projektów dostosowana jest jeszcze bardziej pod potrzeby klientów i popyt rynkowy. Mówiąc wprost budujemy to czego oczekują klienci, co powinno przełożyć się na osiągane wyniki w przyszłości” – podsumował Sebastian Barandziak, Prezes Zarządu Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Z kolei w zakresie usług generalnego wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec pierwszego kwartału 2020 roku w swoim backlog’u posiadała kontrakty, dla podmiotów zewnętrznych, o łącznej umownej wartości ponad 574 mln zł netto. Po pierwszym kwartale do realizacji pozostanie około 372 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowanych w tym roku. „Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie miała istotnego wpływu na naszą działalność w zakresie generalnego wykonawstwa. Wszystkie prace odbywały się z zachowaniem wszelkich procedur i zasad bezpieczeństwa oraz co jest bardzo istotne były realizowane terminowo. Dbałość o bezpieczeństwo stała się dla nas priorytetem i jest doceniana przez naszych kontrahentów” – zapewnił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.