Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
18.12.2015 r.
Raport Bieżący 69/2015
Przydział obligacji serii C3
27.11.2015 r.
Raport Bieżący 68/2015
Przydział obligacji serii E1
27.11.2015 r.
Raport Bieżący 67/2015
Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta
18.11.2015 r.
Raport Bieżący 66/2015
Rejestracja zmian Statutu Dekpol S.A. oraz tekst jednolity Statutu
18.11.2015 r.
Raport Bieżący 66/2015 - Załącznik
Tekst jednolity Statutu Dekpol S.A. przyjęty uchwałą na 27/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2015 roku
11.11.2015 r.
Raport Bieżący 65/2015
Decyzja Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii E
10.11.2015 r.
Raport Bieżący 64/2015
Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku
20.10.2015 r.
Raport Bieżący 63/2015
Przedterminowa spłata kredytów
19.10.2015 r.
Raport Bieżący 62/2015
Przydział obligacji serii D
08.10.2015 r.
Raport Bieżący 61/2015
Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo
02.10.2015 r.
Raport Bieżący 60/2015
Decyzja Zarządu Dekpol S.A. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii D
01.10.2015 r.
Raport Bieżący 59/2015
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ Dekpol S.A. w dniu 30 września 2015 r.
01.10.2015 r.
Raport Bieżący 58/2015
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów
30.09.2015 r.
Raport Bieżący 57/2015
Zmiana Statutu Dekpol S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu
30.09.2015 r.
Raport Bieżący 56/2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 30 września 2015 r.
30.09.2015 r.
Raport Bieżący 56/2015 - Załącznik 1
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 30 września 2015 r.
30.09.2015 r.
Raport Bieżący 55/2015
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku w budowie (hotel Almond) w ramach Grupy Kapitałowej
17.09.2015 r.
Raport Bieżący 54/2015
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości DEKPOL S.A.
14.09.2015 r.
Raport Bieżący 53/2015
Zawarcie znaczącej umowy z Carrefour Polska Sp. z o. o.
04.09.2015 r.
Raport Bieżący 52/2015
Przydział obligacji serii C2 Dekpol S.A.
03.09.2015 r.
Raport Bieżący 51/2015
Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu
03.09.2015 r.
Raport Bieżący 51/2015 - Załącznik 1
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Dekpol na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2015 r.
03.09.2015 r.
Raport Bieżący 50/2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 września 2015 roku wraz z projektami uchwał
03.09.2015 r.
Raport Bieżący 50/2015 - Załącznik 1
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dekpol S.A.
03.09.2015 r.
Raport Bieżący 50/2015 - Załącznik 2
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dekpol S.A. zwołane na dzień 30 września 2015 roku
13.08.2015 r.
Raport Bieżący 49/2015
Podpisanie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank
13.08.2015 r.
Raport Bieżący 48/2015
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
25.01.1970 r.
Raport Bieżący 47/2015
Zawarcie umowy znaczącej z 7R Logistic
31.07.2015 r.
Raport Bieżący 46/2015
Przeniesienie praw autorskich do oznaczenia „dekpol” oraz zawarcie umowy licencyjnej i umowy pożyczki
30.07.2015 r.
Raport Bieżący 45/2015
Odstąpienie od emisji obligacji serii D
23.07.2015 r.
Raport Bieżący 44/2015
Wygranie przetargu ogłoszonego przez 7R Logistic
15.07.2015 r.
Raport Bieżący 43/2015
Decyzja Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D
15.07.2015 r.
Raport Bieżący 42/2015
Szacunkowe dane dotyczące sprzedaży mieszkań w I półroczu 2015 r.
02.07.2015 r.
Raport Bieżący 41/2015
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Dekpol SA w dniu 30 czerwca 2015
02.07.2015 r.
30.06.2015 r.
Raport Bieżący 40/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol SA w dniu 30 czerwca 2015
30.06.2015 r.
Raport Bieżący 40/2015 - Załącznik
Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku
20.06.2015 r.
Raport Bieżący 39/2015
Przydział obligacji serii C1 Dekpol S.A.
17.06.2015 r.
Raport Bieżący 38/2015
Przyjęcie oferty Spółki w procedurze przetargowej ogłoszonej przez Carrefour Polska Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych
15.06.2015 r.
Raport Bieżący 37/2015
Ustanowienie hipotek umownych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku
03.06.2015 r.
Raport Bieżący 36/2015
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.
03.06.2015 r.
Raport Bieżący 35/2015
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A.
29.05.2015 r.
Raport Bieżący 34/2015
Decyzja Zarządu w sprawie emisji obligacji
19.05.2015 r.
Raport Bieżący 33/2015
Zawarcie umowy znaczącej
12.05.2015 r.
Raport Bieżący 32/2015
Ustanowienie hipotek na nieruchomości należącej do Spółki
29.04.2015 r.
Raport Bieżący 31/2015
Cesja zaległych należności Spółki
16.04.2015 r.
Raport Bieżący 30/2015
Zawarcie umowy z Unimor Development
09.04.2015 r.
Raport Bieżący 29/2015
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów
09.04.2015 r.
Raport Bieżący 28/2015
Umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank
07.04.2015 r.
Raport Bieżący 27/2015
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millenium
27.03.2015 r.
Raport Bieżący 26/2015
Podpisanie aneksu do umowy z 7R Logistic SA
24.03.2015 r.
Raport Bieżący 25/2015
Przyjęcie oferty Spółki w procedurze przetargowej ogłoszonej przez Unimor Development na wyłonienie wykonawcy inwestycji budowlanej
19.03.2015 r.
Raport Bieżący 24/2015
Korekta omyłek pisarskich w raporcie okresowego za IV kwartał 2014
13.03.2015 r.
Raport Bieżący 23/2015
Podpisanie umowy o generalne wykonawstwo
12.03.2015 r.
Raport Bieżący 22/2015
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z PanLink
10.03.2015 r.
Raport Bieżący 21/2015
Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej w Gdańsku
09.03.2015 r.
Raport Bieżący 20/2015
Podpisanie umowy kredytowe
02.03.2015 r.
Raport Bieżący 19/2015
Zakończenie próby ugodowej dotyczącej należności Spółki bez zawarcia ugody
24.02.2015 r.
Raport Bieżący 18/2015
Ustalenie terminu podpisania umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej w Gdańsku
19.02.2015 r.
Raport Bieżący 17/2015
Spełnienie się warunku zawieszającego umowy nabycia działki budowlanej w Gdańsku
04.02.2015 r.
Raport Bieżący 16/2015
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B
03.02.2015 r.
Raport Bieżący 15/2015
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA DEKPOL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B DEKPOL S.A
30.01.2015 r.
Raport Bieżący 14/2015
Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Pekao SA
30.01.2015 r.
Raport Bieżący 13/2015
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
28.01.2015 r.
Raport Bieżący 12/2015
Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW
22.01.2015 r.
Raport Bieżący 11/2015
Zawarcie umowy warunkowej nabycia działki budowlanej w Gdańsku
15.01.2015 r.
Raport Bieżący 10/2015
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...)
15.01.2015 r.
Raport Bieżący 9/2015
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A
13.01.2015 r.
Raport Bieżący 8/2015
Wyznaczenie przez Sąd nowego terminu posiedzenia w sprawie z zawezwania do próby ugodowej dotyczącej należności Spółki
08.01.2015 r.
Raport Bieżący 7/2015
Zmiana Statutu Spółki
08.01.2015 r.
Raport Bieżący 6/2015
Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B
07.01.2015 r.
Raport Bieżący 5/2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B
07.01.2015 r.
Raport Bieżący 4/2015
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2015 dotyczącego rejestracji praw do akcji serii B Spółki w KDPW
05.01.2015 r.
Raport Bieżący 4/2015
Rejestracja praw do akcji serii B Spółki w KDPW
05.01.2015 r.
Raport Bieżący 3/2015
Zakończenie oferty publicznej akcji Dekpol S.A.
05.01.2015 r.
Raport Bieżący 2/2015
Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT"
02.01.2015 r.
Raport Bieżący 1/2015
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B Spółki