Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności grupy kapitałowej.

Wybierz rok
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
Wyszukaj raport
PLIKI DO POBRANIA
31.12.2020 r. g. 17:01
Raport bieżący 41/2020
Przeniesienie do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej pod nazwą „Departament Generalnego Wykonawstwa"
31.12.2020 r. g. 15:24
Raport bieżący 40/2020
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu w związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Dekpol
22.12.2020 r. g. 23:25
Raport bieżący 39/2020
Aneks do umowy inwestycyjnej i nabycie pozostałych udziałów w Smartex sp. z o.o.
22.12.2020 r. g. 13:43
Raport bieżący 38/2020
Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16.12.2020 r. g. 21:57
Raport bieżący 37/2020
Podpisanie kolejnego aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
20.11.2020 r. g. 21:28
Raport bieżący 36/2020
Dokonanie uzgodnień dotyczących podstawowych treści umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowo- produkcyjnej w Gdańsku
17.11.2020 r. g. 13:43
Raport bieżący 35/2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
16.11.2020 r. g. 12:58
Raport bieżący 34/2020
Zawarcie z Kallisto 14 Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie
12.11.2020 r. g. 23:04
Raport bieżący 33/2020
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
09.11.2020 r. g. 22:23
Raport bieżący 32/2020
Częściowy wykup obligacji serii G i H
06.11.2020 r. g. 8:24
Raport bieżący 31/2020
Ostateczny przydział obligacji serii I
30.10.2020 r. g. 20:03
Raport bieżący 30/2020
Warunkowy przydział obligacji serii I
22.10.2020 r. g. 17:36
Raport bieżący 29/2020
Zawarcie umowy o roboty budowlane - rozbudowa zakładu Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim
19.10.2020 r. g. 13:56
Raport bieżący 28/2020
Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2020
15.10.2020 r. g. 14:51
Raport bieżący 27/2020
Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii I w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
01.10.2020 r. g. 18:54
Raport bieżący 26/2020
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
30.09.2020 r. g. 21:54
Raport bieżący 25/2020
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
29.09.2020 r. g. 20:28
Raport bieżący 24/2020
Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji
25.09.2020 r. g. 23:10
Raport bieżący 23/2020
Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
31.08.2020 r. g. 15:08
Raport bieżący 22/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
31.08.2020 r. g. 15:05
Raport bieżący 21/2020
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
DEKPOL S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DEKPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ DEKPOL za rok 2019
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku
07.08.2020 r. g. 21:52
Raport bieżący 20/2020
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
03.08.2020 r. g. 15:15
Raport bieżący 19/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał na WZA
Projekt polityki wynagrodzeń
17.07.2020 r. g. 17:01
Raport bieżący 18/2020
Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.
15.07.2020 r. g. 17:01
Raport bieżący 17/2020
Zawarcie umów kredytowych z SGB-Bank S.A.
14.07.2020 r. g. 10:43
Raport bieżący 16/2020
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku
03.07.2020 r. g. 18:57
Raport bieżący 15/2020
Zawarcie umowy z Pruszcz Logistics sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego
22.05.2020 r. g. 18:57
Raport bieżący 14/2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
20.05.2020 r. g. 17:41
Raport bieżący 13/2020
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
24.04.2020 r. g. 18:02
Raport bieżący 12/2020
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
14.04.2020 r. g. 12:29
Raport bieżący 11/2020
Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej budowy centrum magazynowo-produkcyjnego w Rumii przy ulicy Działkowców
09.04.2020 r. g. 21:57
Raport bieżący 10/2020
Informacja o wstrzymaniu realizacji inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
19.03.2020 r. g. 18:28
Raport bieżący 9/2020
Zawarcie przez spółkę zależną umów o kredyt z Alior Bank S.A.
21.02.2020 r. g. 18:19
Raport bieżący 8/2020
Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
18.02.2020 r. g. 22:19
Raport bieżący 7/2020
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex
11.02.2020 r. g. 17:21
Raport bieżący 6/2020
Zawarcie umowy o roboty budowlane: centrum magazynowo - produkcyjne w gm. Ożarów Mazowiecki
10.02.2020 r. g. 7:40
Raport bieżący 5/2020
Informacja o sprzedaży lokali w 2019 roku oraz cele na rok 2020
31.01.2020 r. g. 16:44
Raport bieżący 4/2020
Aneks do listu intencyjnego z Iglotex S.A.
21.01.2020 r. g. 16:26
Raport bieżący 3/2020
Zawarcie umowy oraz aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
13.01.2020 r. g. 14:52
Raport bieżący 2/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
02.01.2020 r. g. 14:59
Raport bieżący 1/2020
Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej