OPUS INVESTMENT

Obiekty przemysłowe

OPUS INVESTMENT Sp. z o.o. Sp.k.

Gdańsk

2019

Budowa budynku wielorodzinnego oraz zagospodarowanie terenu w Gdańsku przy ul. Kamienna Grobla/Śluza/Jałmużnicza.