MIASTO I GMINA SZTUM

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Miasto i Gmina Sztum

Lokalizacja: Sztum

10.2009-08.2012

Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie oraz przebudowęnawierzchni ulic, chodników i infrastruktury technicznej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów w centrum miasta Sztum.