FVS POLSKA HOLDING

Obiekty ochrony środowiska i roboty sanitarne

FVS POLSKA HOLDING Spółka z o.o.

Lokalizacja: Wędkowy

10.2006-07.2008

Roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej dla zespołu „Wioska Okienna” w Wędkowach.