inwestor
przedmiot
7R Logistic S.A.

Budowa obiektu magazynowego CL KOWALE IV w m. Kowale, gmina Kolbudy.