Generalne Wykonawstwo

Specjalizujemy się w budowie obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Tworzymy też obiekty sportowe, rekreacyjne oraz ochrony środowiska. W ramach Generalnego Wykonawstwa wykonujemy również roboty sanitarne, drogowe, kolejowe oraz te wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków. Zajmujemy się także modernizacją, przebudową i remontem inwestycji.

Dekpol Generalne Wykonawstwo w liczbach

470

mln zł

wartość zleceń od powracających klientów

100

mln zł

wartość największej zrealizowanej inwestycji

250

zrealizowanych inwestycji w kraju

Nasze realizacje

Na naszej liście są zarówno zupełnie nowe obiekty, jak i te, które wymagały remontu bądź rozbudowy.

MAPA INWESTYCJI REALIZACJE