Generalne Wykonawstwo

Specjalizujemy się w budowie obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, a także mieszkaniowych oraz hotelowych. W ramach Generalnego Wykonawstwa wykonujemy również roboty sanitarne, drogowe, kolejowe oraz te wykonywane pod nadzorem konserwatora zabytków. Zajmujemy się także modernizacją, przebudową i remontem inwestycji.

Realizujemy inwestycje również w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, która obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego: od sporządzenia oferty, negocjacji umowy i warunków kontraktowych z Inwestorami, poprzez kontraktację i realizację prac projektowych, aż do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazaniu projektu do realizacji.

Dekpol Generalne Wykonawstwo w liczbach

470

mln zł

wartość zleceń od powracających klientów

100

mln zł

wartość największej zrealizowanej inwestycji

250

zrealizowanych inwestycji w kraju

Nasze realizacje

Na naszej liście są zarówno zupełnie nowe obiekty, jak i te, które wymagały remontu bądź rozbudowy.

MAPA INWESTYCJI REALIZACJE