Wartość kontraktów Dekpol w zakresie Generalnego Wykonawstwa wzrosła do 637 mln zł

O 35% w ujęciu r./r. zwiększyła się w 2018 r. wartość kontraktów realizowanych przez Dekpol w ramach usług Generalnego Wykonawstwa. Wszystkie projekty są wykonywane na zlecenie inwestorów prywatnych. Dodatkowo Spółka pełni funkcję Generalnego Wykonawcy w inwestycjach deweloperskich realizowanych w Grupie Kapitałowej.

Dekpol dynamicznie rozwija usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Na koniec 2018 roku realizował kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto. Stanowi to wzrost o ponad 35% względem poprzedniego roku kiedy wartość kontraktów sięgała 470 mln zł. W pierwszym kwartale br. wartość kontraktów dla podmiotów zewnętrznych wzrosła w ujęciu r./r. jeszcze bardziej bo aż o 46%.

Zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych na zlecenie prywatnych inwestorów. Posiadamy bardzo szerokie kompetencje co powoduje, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla wielu przedsiębiorstw planujących własne inwestycje – podkreślił Michał Skowron, Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.

Z początkiem br. do realizacji pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 309 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie ukończonych jeszcze w tym roku. Wszystkie projekty są wykonywane na zlecenie inwestorów prywatnych. Dodatkowo Dekpol w ramach segmentu Generalnego Wykonawstwa odpowiada za  budowę projektów deweloperskich na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Łączna wartość kontraktów pozostających do realizacji w tym obszarze wynosi blisko 125 mln zł netto.

Wśród znaczących, aktualnie wykonywanych kontraktów znajduje się m.in. przebudowa i rozbudowa centrum handlowego Targówek w Warszawie. W trakcie realizacji jest również kompleksowa budowa obiektu magazynowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kokotów dla firmy 7R S.A. Dekpol odpowiada także za budowę magazynu wysokiego składowania wraz z budynkiem biurowym, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Pruszczu Gdańskim dla LPP S.A. Do istotnych zleceń należy też wykonanie magazynów z częścią socjalno-biurową, obiektów towarzyszących, dróg wewnętrznych, placów utwardzonych i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą w Gdańsku dla Elite Partners Logistics. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest blisko 60% projektów. Dekpol specjalizuje się w budowie obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, usługowych wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną (drogi, place, parkingi).