ISO 14001

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem Zarządzania Środowiskowego. Pokazuje ona w jaki sposób prawidłowo korzystać z zasobów środowiska. System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004 jest zbiorem zasad i wskazówek, jakimi powinny kierować się organizacje, którym zależy na podniesieniu jakości swoich usług.

Zarządzanie środowiskowe obejmuje całość problemów wpływających na strategię i konkurencyjność, natomiast potwierdzenie certyfikatem wdrożonego systemu może być wykorzystane przez przedsiębiorstwo do zapewnienia zainteresowanych stron, że system zarządzania środowiskowego jest odpowiednio wdrożony.Lipiec to gorący okres nie tylko ze względu na wakacje.

 

Lipiec roku 2014 był również gorącym okresem w firmie DEKPOL S.A.

Wszystko ze względu na przypadający w tym terminie audit certyfikujący w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001. Wdrożenie zasad i reguł, określonych przez normę było wyzwaniem dla naszej organizacji; wymagało dużego nakładu pracy i wysiłku całej załogi. Wytyczne są bardzo rygorystyczne; wymagają m.in. minimalizacji szkodliwego wpływu funkcjonowania firmy na środowisko oraz segregacji wszelkiego rodzaju odpadów, w tym przemysłowych. Ukoronowaniem pracy zespołu był właśnie audit certyfikujący, przeprowadzony w połowie lipca 2014 roku.

Auditorzy z niemieckiej firmy TÜV Rheinland w czasie swojej wizyty potwierdzili zgodność funkcjonującego systemu z wytycznymi międzynarodowej normy. Efektem ich wizyty było otrzymanie prestiżowego certyfikatu zgodności działającego w spółce systemu zarządzania środowiskiem z wytycznymi normy ISO 14001.