TRIMARE - I etap ukończony - zdjęcia

Zdjęcia apartamentu wykończonego pod klucz

Zdjęcia części wspólnych

Wizualizacje osiedla

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wizualizacje części wspólnych

Wizualizacje wnętrz

Sala rekreacyjna dla mieszkańców