Raporty bieżące

Zbiór raportów bieżących informujących o istotnych wydarzeniach w działalności Spółki Dekpol Deweloper

PLIKI DO POBRANIA
28-08-2023r. g.16:49
Raport bieżący nr 1/2023
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI w trybie „Emitent ASO”
08-09-2023r. g.15:22
Raport bieżący EBI nr 1/2023
Termin publikacji raportu okresowego w 2023 roku
12-09-2023r. g.18:16
Raport bieżący nr 2/2023
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B Spółki w Alternatywnym S
09-10-2023r. g.15:12
Raport bieżący nr 3/2023
Informacja o sprzedaży lokali Grupy Kapitałowej Dekpol Deweloper w III kwartale