Polityka prywatności i cookies Serwisu Internetowego

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Dekpol Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, KRS 0000758272, REGON 381840584, NIP 5922275251 (zwana dalej: „Administrator” lub „My”).

 

Jak można skontaktować się z Nami w sprawach przetwarzania danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną danych osobowych: Michał Strzelecki

 • korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • drogą korespondencji elektronicznej na adres: rodo@dekpol.pl

 

W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarzamy:

 

Cel Czyje dane przetwarzamy W TYM CELU Podstawa prawna Czas przetwarzania
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane z formularza kontaktowego na stronie WWW lub nawiązanie kontaktu w sprawie rezerwacji wybranego lokalu mieszkalnego. Dane osób, które przesłały zapytanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze przesłanego zapytania. Do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Analiza ruchu na stronie WWW i dopasowanie treści reklamowych do profilu Użytkownika serwisów WWW/mediów społecznościowych Dane użytkowników serwisu WWW, którzy wyrazili zgodę na instalację plików cookies. Przetwarzane informacje są dane anonimowe – administrator nie identyfikuje osób ale przetwarza informacje pośrednie o ich aktywności w Internecie, urządzeniach z których korzystają przy przeglądaniu strony WWW, systemie operacyjnym,  kraju lokalizacji urządzenia, adresie IP. Zgoda wydana przez Użytkownika. Najdłużej do usunięcia pliku cookies z urządzenia Użytkownika. Szczegóły dotyczące okresu retencji ujawniamy w akapicie: polityka cookies – poniżej.
Dopasowania funkcjonalności strony WWW do ustawień użytkownika (język, pozostawienie zalogowanym) Dane użytkowników serwisu WWW Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze przesłanego zapytania. Przez okres sesji na stronie WWW.
Wysyłka newslettera mail/sms Wysyłka wiadomości w ramach zamówionej usługi newsletter. Zgoda wydana przez Użytkownika Do wycofania zgody – rezygnacji z newslettera

 

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.:

 • dostawcom usług wspierających prowadzone akcje marketingowe,
 • dostawcy usług IT, w tym poczty elektronicznej
 • radcy prawnemu w przypadku pytań natury prawnej lub wstąpienia na ścieżkę dochodzenia roszczeń,
 • Dekpol S.A. w zakresie usług, z których korzysta Administrator w ramach prowadzonego dla Grupy Dekpol SA centrum usług wspólnych.

 

Czy Administratorzy przekazują dane osobowe do Państw Trzecich.

 

Administrator przekazuje do Państw trzecich jedynie informacje zebrane przez pliki cookies, które są dostarczane przez Google LLC (lista poniżej) a które są instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. W innym zakresie dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Z jakich praw może skorzystać osoba, której dane osobowe przetwarzamy.

 

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

 1. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
 5. przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 7. Wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora (art. 21 RODO)

Dodatkowo, jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Żądania należy kierować do naszego inspektora ochrony danych . Odwołanie zgody może natomiast nastąpić automatycznie w linku przesyłanym z newsletterem oraz w dowolnym kanale kontaktu z Administratorem.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania zamówionego newslettera, wysłania zapytania czy zrobienia wstępnej rezerwacji lokalu mieszkalnego.

 

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy profilowanie i podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzając dane osobowe użytkowników serwisu WWW stosujemy profilowanie. Dzięki informacjom o Państwa aktywności w naszym serwisie WWW i ogólnej aktywności w Sieci, możemy zwiększać czytelność strony i dopasowywać nasza ofertę oraz komunikację do Państwa prawdopodobnych potrzeb i oczekiwań.

Profilowanie nie ma zastosowania względem osób, które nie zgodziły się na instalację plików cookies marketingowych. Stosowane przez nas profilowanie nie wywołuje skutków prawnych ani nie wpływa na osoby w sposób istotny.

Dostęp do wcześniejszych wersji polityki prywatności Użytkownik może otrzymać w kontakcie z naszym Inspektorem ochrony danych.

 

POLITYKA COOKIES

Administratorem plików cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w serwisie jest Dekpol Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, KRS 0000758272, REGON 381840584, NIP 5922275251.

 

Co są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, na którym serwis został wyświetlony. Dzięki plikom cookies strony WWW wiedzą, że Użytkownik jest zalogowany, pamiętają ustawienia a także, w przypadku plików cookies podmiotów zewnętrznych, zbierają informacje o aktywności Użytkownika w przeglądarce, co pozwala im dopasowywać przekaz reklamowy i inne treści (np. informacje) wyświetlane Użytkownikowi na różnych stronach WWW.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia przeglądania Serwisu, przygotowania statystyki ruchu w Serwisie, zapamiętania ustawień Użytkownika (czcionka, rozmiar) oraz umożliwienia integracji z portalami społecznościowymi (bezpośrednie przejście z Serwisu do naszych stron w serwisach społecznościowych).

 

Pliki Cookies niezbędne i funkcjonalne.

Jeżeli ustawienie Twojej przeglądarki pozwala na instalację plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz wówczas wchodząc na naszą stronę zainstalowane zostaną pliki cookies niezbędne do działania naszego serwisu i funkcjonalne, czyli takie które ułatwią Tobie korzystanie z niego (np. zapamiętają wybór preferencji językowych czy utrzymają status użytkownika zalogowanego przez całą trwającą sesję). Natomiast cookies marketingowe nasze i stron trzecich (innych firm) będą instalowane dopiero w momencie, w którym wyrazisz na to zgodę.

Takie pliki cookies instalujemy na podstawie istnienia prawnie uzasadnionego interesu, którym jest optymalizacji działania serwisu internetowego. Jeżeli nie godzisz się na instalację takich plików cookies, możesz wnieść sprzeciw konfigurując swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookies w pamięci urządzenia.

 

Pliki Cookies marketingowe.

Marketingowe pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe w celu wyświetlania reklam i treści, które zostaną dopasowane do ich profilu a tym samym  bardziej  wartościowe  dla  wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Takie pliki cookies mogą być zainstalowane wyłącznie za Twoją zgodą wydaną poprzez zaznaczenie zgody na pop-up przy wejściu na stronę naszego serwisu lub zamknięcie okienka pop-up.

 

Nazwa Dostawca/lokalizacja Cel Okres przechowywania
_gcl_au Google.com (USA) Używany przez Google  AdSense  do  eksperymentowania  z  efektywnością  reklam w różnych serwisach internetowych korzystających z usług Google. 3 miesiące
ads/ga-audiences Google.com (USA) Wykorzystywany przez Google Adwords do angażowania użytkownika, w taki sposób który może doprowadzić do zmiany użytkownika w klienta (zakupy). Angażowanie odbywa się na podstawie analizy aktywności w Internecie. Czas aktywnej sesji

 

Zmiana ustawień przeglądarki – usuwanie lub rezygnacja z instalacji cookies.

Możesz  w  każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdują się na stronach producentów oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek: