WARTER

Hydrotechnika

WARTER Spółka Jawna

Lokalizacja: Tarnowski Młyn, rzeka Gwda

12.2011-07.2012

Budowa, przebudowa oraz remont elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450.