Dekpol zbudował budynek dla TS PCB Techno-Service S.A.

Dekpol wybudował dla producenta obwodów drukowanych trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1882 m2. W ramach inwestycji realizowanej na zlecenie TS PCB Techno-Service S.A. wykonany został zamienny projekt konstrukcyjny.

Dekpol zrealizował kolejne zlecenie w ramach świadczonych usług generalnego wykonawstwa. Przedmiotem kontraktu była budowa w Gdańsku trzykondygnacyjnego obiektu o powierzchni użytkowej 1882 m2.  Budynek przeznaczony dla firmy TS PCB Techno-Service S.A. został jednocześnie podzielony na trzy strefy: produkcyjną, magazynową i biurową.

W ramach inwestycji wykonany został zamienny projekt konstrukcyjny z wykorzystaniem technologii żelbetowej.

– W początkowej fazie inwestycji, jeszcze przed podpisaniem umowy,  zaproponowaliśmy Inwestorowi zmiany optymalizujące pierwotny projekt.  W nowym opracowaniu zachowaliśmy w całości dotychczasowe wymiary i kubaturę budynku. Zmieniliśmy natomiast rodzaj jego konstrukcji na bardziej odpowiadający potrzebom klienta. W szczególności zmodyfikowaliśmy układ konstrukcyjny na powłokowy ze sztywnym trzonem w środkowej części budynku oraz prostopadłymi usztywniającymi ścianami szczytowymi. Zmieniliśmy również budowę stropodachu z żelbetowego na stalowy. Jednocześnie na palach fundamentowych została zaprojektowana i wykonana płyta fundamentowa o zmiennej geometrii w technologii „białej wanny” – powiedział Michał Skowron, Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A. Czas realizacji inwestycji wyniósł 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwo TS PCB Techno-Service S.A. od wielu lat produkuje obwody drukowane na zamówienie. Jest największym producentem PCB w Polsce.

Dekpol specjalizuje się w budowie obiektów logistycznych, przemysłowych, centrów handlowych oraz pozostałych obiektów kubaturowych. Na koniec 2018 roku Grupa realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto. W pierwszym kwartale br. wartość kontraktów dla podmiotów zewnętrznych wzrosła w ujęciu r./r. aż o 46%.