Dekpol Stal zaprezentował łyżki w Kielcach

Dekpol Stal przedstawił swoją ofertę łyżek do maszyn budowlanych podczas VII edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego w Kielcach. Główną gwiazdą była łyżka podsiębierna skalna wykonana ze stali Hardox i dedykowana do prac odkrywkowych.

Dekpol Stal wziął udział w VII edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Podczas konferencji, która odbyła się w dniach 9–11 września 2019 roku w Kielcach, spółka przedstawiła swoją ofertę łyżek do maszyn budowlanych. Zaprezentowana została przede wszystkim łyżka podsiębierna skalna dedykowana specjalnie do prac odkrywkowych. Produkt wykonany w standardzie XHD ze stali Hardox ma pojemność 3500 litrów i waży 4000 kg.

Organizatorem spotkania była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.

W ramach SGO2019 odbył się pokaz maszyn firmy Caterpillar w Kopalni Dolomitu „Radkowice” (Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.).

W SGO 2019 szczególny nacisk położony został na omówienie zagadnień związanych m.in. z: bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych czy prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.