20.01.2023

DEKPOL Deweloper zrealizował cele operacyjne na 2022 rok i zakontraktował 341 lokali

  • DEKPOL Deweloper, spółka z Grupy DEKPOL prowadząca działalność w obszarze deweloperskim, opublikowała wstępne informacje dotyczące sprzedaży lokali w 2022 roku.
    W omawianym okresie segment deweloperski Grupy sprzedał na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 341 lokali, wobec 490 lokali w 2021. W wyniku finansowym 2022 rozpoznanych zostanie 380 lokali w porównaniu do 406 w 2021. Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2022 roku wynosi 148 mln PLN, natomiast szacunkowa wartość sprzedaży, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym Grupy w 2022 roku wyniesie około 187 mln PLN. Tym samym Dekpol Deweloper zrealizował cele operacyjne na 2022 rok.

W 2022 roku rynek mieszkaniowy diametralnie się zmienił, ze względu na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Pomimo tego jesteśmy zadowoleni z osiągniętego poziomu sprzedaży i realizacji celu operacyjnego. W naszym portfolio zawsze dominującą grupą klientów byli klienci „gotówkowi” i trend ten w minionym roku z oczywistych względów jeszcze się pogłębił. Nasza oferta jest szeroka
i dostosowywana sukcesywnie do zmian na rynku. Zainteresowaniem ze strony klientów, którzy chcą inwestować w nieruchomości i chronić swój kapitał, cieszą się zarówno lokale w standardzie popularnym, które mogą zostać przeznaczone na wynajem, jak i apartamenty wakacyjne, traktowane jako „drugi dom”. Spodziewamy się, że w średnim terminie, przy uspokojeniu sytuacji makro i spadku stóp procentowych pozytywny sentyment do rynku nieruchomości powróci, a segment zasili część oszczędności deponowanych obecnie na lokatach. Nasze ostrożnie optymistyczne podejście do sytuacji rynkowej odzwierciedla cel sprzedażowy, jaki stawiamy sobie na bieżący rok.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki i analizując trendy w zakresie cen nieruchomości utrzymujemy szeroką ofertę sprzedażową. Dodatkowo, selektywnie rozbudowujemy nasz bank ziemi. Nieustannie analizujemy nieruchomości, ponieważ jesteśmy znani z tego, że potrafimy zidentyfikować i wykorzystać biznesowe okazje pojawiające się na wymagającym rynku. – mówi Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper.

Celem segmentu deweloperskiego Grupy DEKPOL jest rozpoznanie w 2023 roku przychodów na poziomie 308 mln PLN, na co składać się będzie  rozpoznanie w wyniku finansowym lokali mieszkalnych, apartamentowych oraz przychody z realizacji inwestycji w formule PRS (Private Rented Sector). Planowany na 2023 rok cel w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 430 lokali.

 

Na koniec grudnia 2022 roku oferta Dekpol Deweloper obejmowała 667 lokali dostępnych do sprzedaży.

W ostatnich tygodniach ub.r. ofertę Dekpol Deweloper zasiliły następujące inwestycje inwestycje:

– Grano Marina Hotel – budynek o łącznej liczbie lokali usługowych 130, wchodzący w skład inwestycji „Sol Marina etap I”

– Sol Marina etap II – zespół 15 budynków apartamentowych o łącznej liczbie lokali usługowych 127,

– Lazur Park – budynek mieszkalny (36 lokali mieszkalnych), zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej,

– Villa Neptun – budynek apartamentowy (40 lokali usługowych), zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej,

– Baltic Line – budynek apartamentowy (60 lokali usługowych), zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej,

– Baltic Porto – budynek apartamentowy (72 lokale usługowe), zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej,

– Osiedle Pastelowe etap IIa – 3 budynki mieszkalne (225 lokali mieszkalnych), zlokalizowane w Gdańsku,

– Osiedle Pastelowe etap IIb – 2 budynki mieszkalne (125 lokali mieszkalnych), zlokalizowane w Gdańsku,

– Neo Jasień etap I – 2 budynki mieszkalne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych 104, zlokalizowane  w Gdańsku,

– Neo Jasień etap II – 2 budynki mieszkalne (98 lokali mieszkalnych), zlokalizowane w Gdańsku,

– Trimare etap I – 9 budynków mieszkalnych (189 lokali mieszkalnych), zlokalizowanych w Sztutowie,

– Osiedle Kociewskie etap I – 3 budynki mieszkalne (121 lokali mieszkalnych), zlokalizowane w Rokitkach koło Tczewa,

– Osiedle Kociewskie etap II – 3 budynki mieszkalne (129 lokali mieszkalnych), zlokalizowane w Rokitkach koło Tczewa.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Sadowska
cc group
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

tel. +48 697-613-020

 

***

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje
i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział
w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji:  https://dekpol.pl/