Dekpol Deweloper na koniec grudnia 2021 miał ponad 1000 lokali w budowie; ponad trzykrotnie zwiększył sprzedaż lokali w ub. roku

DEKPOL Deweloper, spółka z Grupy DEKPOL prowadząca działalność w obszarze deweloperskim, opublikowała wstępne informacje dotyczące sprzedaży lokali w 2021 roku.

W omawianym okresie segment deweloperski Grupy sprzedał na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 490 lokale, co oznacza ponad trzykrotny wzrost kontraktacji w porównaniu z 2020 (148 lokali).

W wyniku finansowym 2021 rozpoznane zostanie 406 lokali w porównaniu do 622 rok wcześniej. Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2021 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 261 mln PLN, natomiast szacunkowa wartość sprzedaży lokali, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym Grupy w 2021 roku wynosi około 252 mln PLN.

Na koniec 2021 roku oferta Dekpol Deweloper obejmowała 657 lokali dostępnych do sprzedaży.

– Rok 2021 uznajemy za bardzo udany biznesowo, pomimo wymagającego otoczenia. Zarówno w zakresie sprzedaży lokali, jak i przekazań, przekroczyliśmy cele, jakie sobie postawiliśmy. Umocniliśmy swoją pozycję rynkową w podstawowej działalności, czyli budowie mieszkań i apartamentów inwestycyjnych oraz zrobiliśmy pierwszy krok w nowym, perspektywicznym segmencie działalności, jakim jest PRS (private rented sector). Wysoki poziom sprzedaży to efekt zarówno naszego doświadczenia i referencji, jak i szerokiego, zróżnicowanego banku ziemi. Dzięki temu, że mamy do dyspozycji różnego typu nieruchomości, jesteśmy w stanie elastycznie reagować na to, co dzieje się na rynku i oferować naszym klientom szeroki wachlarz projektów, zarówno w segmencie popularnym, jak i premium, m.in. na niezwykle atrakcyjnej przyrodniczo i lokalizacyjnie Wyspie Sobieszewskiej. Na koniec grudnia ub.r. nasza oferta sprzedażowa obejmowała ponad 650 lokali, a w budowie było ponad 1000 lokali. Kolejne projekty wchodzą do sprzedaży przez cały rok, także klienci mają stale do dyspozycji szerokie portfolio nieruchomości – niezależnie od tego, czy szukają lokali do zamieszkania czy też pod kątem inwestycyjnym lub ochrony kapitału. – mówi Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Sadowska
cc group
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl
tel. +48 697-613-020

 

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje
i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział
w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji:  https://dekpol.pl/