DEKPOL S.A. KONTAKT

ul. Gajowa 31

Pinczyn

tel.: 58 560 10 60

email: dekpol@dekpol.pl

NIP: 592-21-37-980     REGON: 220341682       Nr KRS 0000505979
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ     Kapitał Akcyjny 8 362 549 zł

Dział kadr kadry@dekpol.pl
Dział zaopatrzenia zaopatrzenie@dekpol.pl
Dział przygotowania produkcji produkcja@dekpol.pl
Magazyn magazyn@dekpol.pl

 


 

 

serwisy dekpol