DEKPOL GENERALANE WYKONAWSTWO KONTAKT

ul. Gajowa 31

Pinczyn

email: ofertowanie@dekpol.pl

ul. Potęgowska 14/46
Gdańsk

NIP: 592-21-37-980     REGON: 220341682       Nr KRS 0000505979
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ     Kapitał Akcyjny 8 362 549 zł

Dyrektor ds. inwestycji Adam Olżyński aolzynski@dekpol.pl   +48 608 630 054  
Z-ca dyrektora Radosław Gruchała rgruchała@dekpol.pl   +48  664 117 957  
   
serwisy dekpol