Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:
28 Kwiecień, 2018

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok


28 Kwiecień, 2018

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok


24 Maj, 2018

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku


28 Wrzesień, 2018

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku


28 Listopad, 2018

skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Okresy zamknięte na 2018 rok związane z publikacją raportów okresowych:
29 Marzec, 2018 - 28 Kwiecień, 2018

Przed publikacją raportu rocznego FY 2017


24 Kwiecień, 2018 - 24 Maj, 2018

Przed publikacją raportu kwartalnego IQ 2018


25 Sierpień, 2018 - 28 Wrzesień, 2018

Przed publikacją raportu półrocznego HY 2018


22 Październik, 2018 - 28 Listopad, 2018

Przed publikacją raportu kwartalnego IIIQ 2018