BLUE JET

Podpisaliśmy umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej dla drukarni wielkoformatowej przy ul. Przyrodników w Gdańsku. Powierzchnia użytkowa części produkcyjno-magazynowej ok. 2434 m2, powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnej części socjalno-biurowej ok. 770 m2. Planowane zakończenie robót wrzesień 2018 r.