Dekpol podnosi prognozę przychodów

Zarząd Dekpol S.A. podniósł tegoroczną prognozę przychodów do 800 mln zł, czyli o 12,7% względem dotychczasowych założeń. Zgodnie z opublikowanymi szacunkami, w pierwszym półroczu br. Grupa Kapitałowa Dekpol osiągnęła 355 mln zł przychodów, 23 mln zł zysku operacyjnego oraz 15 mln zł zysku netto.

Zarząd Dekpol S.A. podjął decyzję o aktualizacji prognozy wyników finansowych na 2018 r. Według obecnych założeń przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol w 2018 roku ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł. To jest o 12,7% więcej względem prognozowanych dotychczas 710 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w segmencie generalnego wykonawstwa wyniosą 540 mln zł, w porównaniu do wcześniej prognozowanych 450 mln zł, W pozostałych segmentach utrzymane zostały dotychczasowe szacunki. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży w segmencie działalności deweloperskiej sięgną 190 mln zł, a przychody ze sprzedaży w segmencie produkcja osprzętu do maszyn budowlanych wyniosą 70 mln zł.

Zwiększenie spodziewanego poziomu przychodów związane jest z podpisaniem w drugim półroczu nowych kontraktów w ramach generalnego wykonawstwa, których realizacja wpłynie na poziom przychodów w 2018 roku.

Zgodnie z opublikowanymi jednocześnie szacunkami Grupa Kapitałowa Dekpol w pierwszym półroczu br. osiągnęła 355 mln zł przychodów, 23 mln zł zysku operacyjnego oraz 15 mln zł zysku netto. Są to wyniki lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku odpowiednio o: 123%, 125% i 138%. Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r. którego publikację zaplanowano na 28 września 2018 r.