< POWRÓTZnaczne wzrosty sprzedaży i zysku w Grupie Dekpol

Grupa Dekpol w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 354,7 mln zł względem 158,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 123%. Zysk netto wyniósł 15,1 mln zł w porównaniu do 6,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 138% r./r.).

Grupa utrzymuje wzrostowy trend przychodów wypracowując stabilne wyniki. Jednocześnie Zarząd podniósł prognozę przychodów ze sprzedaży za cały 2018 rok o blisko 13% do poziomu 800 mln zł, z wcześniej zakładanych 710 mln zł.

Zapowiada się, że wyniki Grupy w całym 2018 roku będą bardzo dobre. Świadczy o tym chociażby ostatnia dokonana przez nas aktualizacja prognoz przewidująca wyższy niż zakładany na początku roku poziom przychodów. Chcielibyśmy utrzymać ten poziom również w kolejnym roku licząc jednocześnie na poprawę wyników. Idąc dalej, będziemy dążyć do dalszego wzrostu przychodów w kolejnych latach, a rosnący udział segmentu deweloperskiego w wynikach Grupy może przyczynić się do ich znacznej poprawy – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

Grupa Kapitałowa Dekpol koncentruje się na: generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol na koniec pierwszego półrocza 2018 r. realizował kontrakty o łącznej, umownej wartości ponad 543 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 287 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest ponad 50% projektów.

Celem Grupy jest systematyczna poprawa efektywności działania. W segmencie generalnego wykonawstwa priorytetem jest realizacja projektów z sektora przemysłowego oraz magazynowego, galerii handlowych i pozostałych obiektów kubaturowych.

W ramach segmentu deweloperskiego Grupa Kapitałowa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W pierwszym półroczu br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 319 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 486 lokali, przy czym z uwagi na sprzedaż w       I półroczu 2018 roku inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu m.in. Grano Residence w Gdańsku, w ujęciu wartościowym sprzedaż lokali w obu okresach była na zbliżonym poziomie.

W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym półroczu br. rozpoznana została sprzedaż 224 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 83, a w całym 2017 roku 573 lokali. Według stanu na koniec czerwca br. w ofercie sprzedażowej pozostawało 498 lokali.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych zakończył pierwsze półrocze 2018 roku wzrostem przychodów o  43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Odbiorcy bardzo wysoko oceniają jakość wytwarzanych produktów czego efektem jest poprawa wyników sprzedaży i wzrost ilości zamówień. Ponadto prowadzone są bieżące działania związane  z ciągłą poprawą wydajności i efektywności procesu produkcyjnego.

W związku z dynamicznym rozwojem w Grupie przeprowadzane są odpowiednie procesy reorganizacyjne w celu optymalizacji kosztów  i systematycznej poprawie wyników.

 

serwisy dekpol