AKTUALNOŚCI

Maj / 2018Zarząd Dekpol rekomenduje wypłatę dywidendy 1,18 zł na akcję

Zarząd Dekpol S.A. chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Na dywidendę rekomenduje przeznaczenie 9,9 mln zł z zysku wypracowanego w 2017 roku, co oznaczać będzie wypłatę 1,18 zł na akcję. Termin wypłaty planowany jest na 20 sierpnia 2018 r.

WIĘCEJ >

Kwiecień / 2018Dekpol zakłada dalszą poprawę wyników

Dekpol opublikował raport finansowy za 2017 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 579 mln zł, a zysk netto był na poziomie 33 mln zł. To odpowiednio o 124% i 44% więcej niż w poprzednim roku. W ten sposób Grupa zrealizowała podwyższoną prognozę finansową. Zarząd Dekpol zakłada dalszy dynamiczny wzrost wyników i podtrzymuje prognozę osiągnięcia w tym roku 710 mln zł skonsolidowanych przychodów.

WIĘCEJ >

serwisy dekpol